НАБОЖНОСТИ

В набожностите не допускай да бъдеш завладян от рутината — бягай от нея като от самия дявол. Най-доброто средство, за да не паднеш в тази яма, в този гроб на истинската набожност, е съзнанието за постоянното Божие присъствие.

Практикувай малко на брой набожности, но постоянствай в тях!

Не забравяй молитвите на твоето детство, научени може би от устата на твоята майка. — Произнасяй ги всеки ден чистосърдечно както тогава!

Не пропускай ежедневното коленопреклонение пред Святото Причастие. — След като отправиш към Бога обичайните си устни молитви, сподели с Присъстващия в Дарохранителницата Исус грижите от изтеклия ден. — И ще получиш светлина и сила, за да живееш като християнин.

Наистина обична е Святата Човековост на нашия Господ! — Ти „се постави“ в Святата Рана на дясната ръка на твоя Господ и ме запита: „Ако само една от раните на Христос има силата да очиства, да изцерява, да успокоява, да укрепва и да ме изпълва с обич, каква ли ще бъде силата на петте рани, взети заедно?“.

Кръстният Път. — Ето една набожност с богато съдържание. Пожелавам ти да свикнеш всеки петък да си припомняш четиринадесетте момента от страданието и смъртта на Христос. — Уверявам те, че така ще получиш сила за цялата следваща седмица.

Набожност към тайната на Христовото Рождение. — Когато те виждам как изработваш от картон планините около витлеемската пещера и поставяш глинени фигури пред яслите, аз не възприемам това за наивно и смешно.

— Напротив, ти никога не си ми изглеждал мъж повече, отколкото сега, когато приличаш на дете.

Святата Броеница е едно мощно оръжие. Употребявай го и ще останеш очарован от резултатите!

Св. Йосиф, бащата пазител на Христос, е също и твой баща.

— Прибягвай към него!

Нашият баща св. Йосиф е учител и в духовния ни живот.

— Постави се под неговото покровителство и ще усетиш резултатността на неговата сила!

В своята автобиография св. Тереза Авилска казва следното за св. Йосиф: „Който не може да намери наставник, който да го научи да се моли, нека вземе за учител този велик светец и няма да сбърка!“. — Това е съвет на една опитна душа. Следвай го!

Имай доверие в своя ангел-пазител! — Отнасяй се с него като с близък приятел, какъвто е той в действителност, и безброй пъти ще ти се притичва на помощ в ежедневните начинания.

Привлечи на твоя страна ангела-пазител на онзи човек, когото искаш да ангажираш в своето апостолско дело. — Този ангел ще ти бъде винаги добър „сътрудник“.

Ако се съобразяваш с невидимото присъствие на твоя ангел-пазител заедно с ангелите-пазители на твоите ближни, ще си спестиш много глупости, които иначе неминуемо биха се изплъзнали от езика ти.

Учудваш се, когато констатираш колко пъти ти е помагал твоят ангел-пазител.

— Не би трябвало да се учудваш, защото именно за това Бог ти го е изпратил.

Казваш, че на онова място има много обстоятелства, които могат да те отклонят от правия път. — Това е вярно. Но нима там отсъстват ангелите-пазители?

В часа на изпитанието отправяй молби към своя ангел-пазител. Той ще те опази от Лукавия и ще те дари със свети вдъхновения.

С каква ли радост светите ангели-пазители са изпълнили поръчението на онази душа, която се молила с тези думи: „Свети ангели, призовавам ви така, както е призовавала невестата в Книгата Песен на песните:ut nuntietis ei quia amore langueo“ — „кажете Mу, че изнемогвам от любов“.

Знам, че ще те зарадвам с тази молитва към светите ангели-пазители, която съм преписал от нашите дарохранителници: „О, свети ангелски духове, които пазите нашите Дарохранителници, в които се пази обожаемото Свято Тайнство Причастие, защитавайте Го от осквернявания и пазете Го, за да има Кого да обичаме“.

Пий от бистрия извор на Книгата Деяния на светите апостоли: в XII глава св. ап. Петър, след като ангелите го освобождават от тъмницата, се запътва към дома на майката на св. ев. Марк. — Слугинята отива да обади на домашните, че на прага стои самият св. ап. Петър, но никой не ќ вярва. Казват ќ: „Angelus ejus est!“ — „Сигурно е неговият ангел!“.

— Обърнете внимание с какво доверие са се отнасяли първите християни към своите ангели-пазители.

— А ти?

Светите души в чистилището! Колко много неща могат да измолят от Бога! Спомняй си винаги за тях в своите саможертви и молитви, било то от обич към ближния, било от чувство за дълг или заради някаква духовна полза.

Ако можеше и да кажеш за тях: „Моите добри приятели, душите в чистилището…“.

Питаш ме защо толкова настойчиво те съветвам ежедневно да използваш осветена вода. — Мога да ти приведа много причини, но мисля, че е достатъчна тази, която изтъква св. Тереза Авилска: „Няма нещо, от което демоните да бягат така надалеч и завинаги, както от осветената вода“.

Благодаря Ти, Боже мой, че си изпълнил сърцето ми с обич към светия Отец Папата.

Кой ти е казал, че не подобава на един мъж да извършва деветдневни молитви? — Точно обратното — подобава, и то много, стига да ги упражнява в дух на молитва и покаяние.

Препратки към Светото писание
Препратки към Светото писание
Тази глава на друг език