300

Твоят личен опит и споменът за неприятностите, за безпокойствата и за огорченията ти помагат да се убедиш колко истинни са Христовите думи: „Никой не може да служи на двама господари!“.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език