695

В миговете на борба и противоречия, когато някои уж добри хора издигат препятствия по твоя път, ти пък издигни твоето апостолско сърце и се вслушай в това, което Христос говори за синаповото зърно и за кваса, и Му кажи: „Еdissere nobis parabola!“ — „Обясни ни тази притча!“.

И ти ще усетиш радостта при вида на бъдещата победа: небесните птици, подслонени под твоето апостолско покровителство дори още днес, и квасът, направил така, че цялото тесто да втаса.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език