291

Да се стремиш към святост, е също и твое задължение. — Кой е казал, че освещаването е работа само за свещеници и изобщо — за духовни лица?

Та нали нашият Господ е казал на всички без изключение: „Бъдете съвършени, както е съвършен Небесният ваш Отец!“?

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език