296

Тежко ми става, когато чета в Святото Евангелие епизода, в който Пилат се обръща към народа: „Кого искате да ви освободя, Варава или Исус, наричан Христос?“ — А още по-тежко ми е, когато чета народът да отвръща: „Варава!“.

И колко ужасно е да си дам сметка че, когато съм се отклонявал от пътя, неведнъж и аз самият съм крещял същото: „Варава!“, като на всичко отгоре съм добавял: „Христос ли?“, „Crucifige eum!“ — „Разпни го!“.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език