142

„Domine! Si vis, potes me mundarе!“ — „Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш!“

Каква прекрасна молитва! Произнасяй я често със същата вяра, каквато е имал прокаженият, всеки път, когато ти се случи това, което Бог, ти и аз знаем. И скоро ще чуеш отговора на Учителя: „Volo, mundare!“ — „Искам, бъди чист!“.

Този параграф на друг език