163

„Ако дясното око те съблазнява… извади го и хвърли го далеч!“ — Бедното сърце — именно то те съблазнява! Притисни го, стисни го здраво в ръцете си!

Не го утешавай! — И когато то ти поиска утеха, кажи му кротко, съвсем поверително, изпълнен с благородно състрадание: „Сърце, сърце разпънато на кръст! Сърце, разпънато на кръст!“.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език