699

Докато си жив, ще имаш много патила. Това е пътят, по който е вървял Христос, а ученикът не е по-голям от своя Учител.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език