472

Служи вярно и неотклонно на Бога, бъди Му верен… и не се безпокой за нищо друго. Защото истина на истините е, че ако търсиш Божието царство и неговата правда, в добавка ще получиш от Бога всичко останало — т.е. материалното, средствата.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език