Eskritura Santuari egindako erreferentzien indizea «Bidea»

1 Samuel


1 Samuel 3, 6984


2 Samuel


2 Samuel 11, 2–3183


1 Erregeak


1 Erregeak 2, 24


1 Kronikak


1 Kronikak 16, 10666


2 Kronikak


2 Kronikak 7, 393


Tobias


Tobias 5–8360

Tobias 5–1227

Tobias 5, 10715


Job


Job 7, 1306


Salmoak


Salmoak 6, 7216


Salmoak 19, 10435


Salmoak 23, 1760


Salmoak 27, 1482

Salmoak 27, 3482


Salmoak 31, 295


Salmoak 39, 492


Salmoak 51, 19712


Salmoak 55, 13–15244


Salmoak 62, 11636


Salmoak 67, 12972


Salmoak 71, 195


Salmoak 104, 1012


Salmoak 105, 1567


Salmoak 118, 28785


Salmoak 119, 120326


Esaera zaharrak


Esaera zaharrak 18, 19460


Kantarik Ederrena


Kantarik Ederrena 2, 15329


Kantarik Ederrena 5, 8568


Siraken Jakinduria


Siraken Jakinduria 6, 14421


Siraken Jakinduria 24, 24504


Isaias


Isaias 40, 15613


Isaias 59, 1586


Jeremias


Jeremias 2, 20413


Mateo


Mateo 1, 18–24653


Mateo 4, 487

Mateo 4, 18–22799


Mateo 5, 13921

Mateo 5, 16842

Mateo 5, 29163

Mateo 5, 48291


Mateo 6, 3466

Mateo 6, 984

Mateo 6, 21421

Mateo 6, 24300

Mateo 6, 33472


Mateo 7, 21754

Mateo 7, 22–23930


Mateo 8, 2–3142


Mateo 9, 5264

Mateo 9, 9799

Mateo 9, 12536

Mateo 9, 37–38800


Mateo 10, 24699

Mateo 10, 37907


Mateo 11, 29607

Mateo 11, 30758


Mateo 12, 36–37447


Mateo 13, 31–33695

Mateo 13, 36695

Mateo 13, 55491


Mateo 17, 19585


Mateo 19, 21–22807

Mateo 19, 29670


Mateo 25, 21819


Mateo 27, 17–23296

Mateo 27, 23671

Mateo 27, 55–56982


Mateo 28, 19–20904


Markos


Markos 1, 16–20799

Markos 1, 17978

Markos 1, 40–41142


Markos 2, 13–14799

Markos 2, 17536


Markos 6, 3491


Markos 9, 23588

Markos 9, 38–40966


Markos 10, 15–16872

Markos 10, 29–30779


Markos 11, 1–10507

Markos 11, 2–7606

Markos 11, 13–14354

Markos 11, 23–24489


Markos 12, 41–44829


Markos 14, 6527

Markos 14, 61671


Markos 15, 40–41982

Markos 15, 43841


Markos 16, 15904


Lukas


Lukas 1, 30511

Lukas 1, 33906

Lukas 1, 38403510512763912

Lukas 1, 48598


Lukas 2, 14759

Lukas 2, 49907


Lukas 5, 4–5792

Lukas 5, 6629

Lukas 5, 9–11799

Lukas 5, 12–13142

Lukas 5, 27–28799

Lukas 5, 31536


Lukas 6, 12104

Lukas 6, 40699


Lukas 8, 1–3981

Lukas 8, 5794


Lukas 10, 2800

Lukas 10, 4289


Lukas 11, 1–484

Lukas 11, 996


Lukas 12, 49801


Lukas 14, 30324

Lukas 14, 34921


Lukas 16, 10243


Lukas 17, 5580588


Lukas 22, 39–46213

Lukas 22, 53734


Lukas 24, 15–16843

Lukas 24, 32917

Lukas 24, 36258


Joan


Joan 2, 1–11502507


Joan 3, 1–15841

Joan 3, 8110


Joan 4, 14148

Joan 4, 34766


Joan 7, 10843


Joan 11, 33–36422

Joan 11, 39719

Joan 11, 43719

Joan 11, 53694


Joan 12, 1–3974

Joan 12, 14–16606

Joan 12, 24199938


Joan 13, 34–35385


Joan 14, 27258


Joan 15, 1–8701

Joan 15, 2701

Joan 15, 5416781


Joan 17, 21968


Joan 19, 25–27144

Joan 19, 25507508982

Joan 19, 26–27506

Joan 19, 38–42841


Joan 20, 14843


Joan 21, 4843


Eginak


Eginak 1, 1342


Eginak 9, 1–30799


Eginak 12, 15570


Erromatarrei


Erromatarrei 1, 17578


Erromatarrei 2, 6748


Erromatarrei 7, 24138


Erromatarrei 8, 28378


Erromatarrei 12, 12209


Erromatarrei 13, 14310


Erromatarrei 16, 15469


1 Korintoarrei


1 Korintoarrei 2, 9751


1 Korintoarrei 3, 8748

1 Korintoarrei 3, 1657


1 Korintoarrei 6, 1957

1 Korintoarrei 6, 20135


1 Korintoarrei 9, 5980

1 Korintoarrei 9, 24318

1 Korintoarrei 9, 27930


2 Korintoarrei


2 Korintoarrei 11, 30879


2 Korintoarrei 12, 9707

2 Korintoarrei 12, 10604


2 Korintoarrei 13, 12469


Galaziarrei


Galaziarrei 1, 18520


Galaziarrei 4, 4–7512


Galaziarrei 6, 2385


Efesoarrei


Efesoarrei 1, 1469


Efesoarrei 5, 20268


Efesoarrei 6, 11–12750


Filipoarrei


Filipoarrei 1, 1469


Filipoarrei 2, 8628


Filipoarrei 4, 13717


1 Tesalonikarrei


1 Tesalonikarrei 5, 18268


1 Timoteori


1 Timoteori 6, 15538


2 Timoteori


2 Timoteori 2, 10550


Hebertarrei


Hebertarrei 13, 8584

Hebertarrei 13, 17621


Santiago


Santiago 5, 13663


1 Joan


1 Joan 3, 18461


Apokalipsia


Apokalipsia 3, 16325


Apokalipsia 19, 16538