615

Zoceľuj svoju vôľu, posilňuj svoju vôľu: kiež by bola, s Božou milosťou, ako oceľová ostroha.

— Len ak budeš mať silnú vôľu, dokážeš sa jej vzdať, keď budeš mať poslúchnuť.

Tento bod v inom jazyku