618

Nepriateľ: Poslúchneš… aj v tejto „smiešnej“ maličkosti? — Ty, s milosťou Božou: Poslúchnem… aj v tejto „hrdinskej“ maličkosti.

Tento bod v inom jazyku