624

Hierarchia. — Každá časť na svojom mieste. — Čo by zostalo z Velázquezovho obrazu, keby sa farby vmiešali jedna do druhej, keby sa každé vlákno z plátna uvoľnilo a rám by sa rozpadol na kusy?

Tento bod v inom jazyku