616

Ako len toto váhanie, táto pasivita, toto tvoje vzoprenie sa poslušnosti škodia apoštolátu a ako sa len raduje nepriateľ!

Tento bod v inom jazyku