620

Ak ti poslušnosť neprináša pokoj, je to preto, lebo si pyšný.

Tento bod v inom jazyku