Poslušnosť

Pri apoštolskej práci neexistuje neposlušnosť, ktorá by sa dala nazvať malou.

Zoceľuj svoju vôľu, posilňuj svoju vôľu: kiež by bola, s Božou milosťou, ako oceľová ostroha.

— Len ak budeš mať silnú vôľu, dokážeš sa jej vzdať, keď budeš mať poslúchnuť.

Ako len toto váhanie, táto pasivita, toto tvoje vzoprenie sa poslušnosti škodia apoštolátu a ako sa len raduje nepriateľ!

Poslúchaj tak,  ako poslúcha nástroj v ruke umelca — nepozastavuje sa nad tým, prečo robí to či ono. Môžeš si byť istý, že sa od teba nikdy nebude žiadať niečo, čo by nebolo dobré a na väčšiu Božiu slávu.

Nepriateľ: Poslúchneš… aj v tejto „smiešnej“ maličkosti? — Ty, s milosťou Božou: Poslúchnem… aj v tejto „hrdinskej“ maličkosti.

Iniciatívy. — Vyvíjaj ich vo svojom apoštoláte a v medziach poslania, ktoré ti je určené.

— Ak tvoje podnety tieto hranice prekračujú, alebo ak máš pochybnosti, poraď sa so svojím predstaveným, bez toho, žeby si sa ešte niekomu inému zveroval so svojimi myšlienkami.

— Nikdy nezabúdaj, že si len vykonávateľ.

Ak ti poslušnosť neprináša pokoj, je to preto, lebo si pyšný.

Aká škoda, keď ti predstavený nedáva dobrý príklad!… Ale poslúchaš ho vari len pre jeho osobné vlastnosti?… Alebo si vo svojej pohodlnosti vysvetľuješ slová svätého Pavla „obedite praepositis vestris“ — poslúchajte svojich predstavených — s vlastným dodatkom: len keď má také čnosti, aké sa mi páčia?

Ako dobre si pochopil poslušnosť, keď si mi napísal: „Stále poslúchať znamená byť mučeníkom a nezomrieť!“

Prikázali ti niečo, čo považuješ za zbytočné a ťažké. — Urob to. — A uvidíš, že je to ľahké a užitočné.

Hierarchia. — Každá časť na svojom mieste. — Čo by zostalo z Velázquezovho obrazu, keby sa farby vmiešali jedna do druhej, keby sa každé vlákno z plátna uvoľnilo a rám by sa rozpadol na kusy?

Tvoja poslušnosť nie je hodná nazývať sa poslušnosťou, ak nie si odhodlaný zanechať svoju najúspešnejšiu osobnú prácu, keď to niekto povolaný bude od teba vyžadovať.

Však ťa, Pane, veľmi potešil „dôvtip“ muža s dušou dieťaťa, ktorý, keď zistil, ako ťažko mu padne byť poslušným v nepríjemnej, ba až odpornej záležitosti, ti pošepkal: „Ježišu, daj, aby som sa aspoň dokázal príjemne tváriť!“

Tvoja poslušnosť má byť nemá. Ach, ten jazyk!

Teraz, keď ti je tak ťažko byť poslušným, spomeň si na svojho Pána: „Factus obediens usque ad mortem, mortem autem crucis.“ — Stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži!

Ó, sila poslušnosti! — Genezaretské jazero odmietalo vydať svoje ryby Petrovým sieťam. Zbytočne stratená noc. — Potom znovu poslušne spustil siete do vody a „piscium multitudinem copiosam“ — chytili veľké množstvo rýb.

— Ver mi: zázrak sa opakuje každý deň.

Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Zoznam citácií zo Svätého Písma
Táto kapitola v inom jazyku