625

Tvoja poslušnosť nie je hodná nazývať sa poslušnosťou, ak nie si odhodlaný zanechať svoju najúspešnejšiu osobnú prácu, keď to niekto povolaný bude od teba vyžadovať.

Tento bod v inom jazyku