627

Tvoja poslušnosť má byť nemá. Ach, ten jazyk!

Tento bod v inom jazyku