626

Však ťa, Pane, veľmi potešil „dôvtip“ muža s dušou dieťaťa, ktorý, keď zistil, ako ťažko mu padne byť poslušným v nepríjemnej, ba až odpornej záležitosti, ti pošepkal: „Ježišu, daj, aby som sa aspoň dokázal príjemne tváriť!“

Tento bod v inom jazyku