619

Iniciatívy. — Vyvíjaj ich vo svojom apoštoláte a v medziach poslania, ktoré ti je určené.

— Ak tvoje podnety tieto hranice prekračujú, alebo ak máš pochybnosti, poraď sa so svojím predstaveným, bez toho, žeby si sa ešte niekomu inému zveroval so svojimi myšlienkami.

— Nikdy nezabúdaj, že si len vykonávateľ.

Tento bod v inom jazyku