529

Твърдиш, че Литургията била прекалено дълга. Аз пък отговарям: „Защото твоята обич е недостатъчна“.

Този параграф на друг език