537

Когато се доближиш до Дарохранителницата, помисли върху това, че Той… те е чакал цели двадесет века.

Този параграф на друг език