538

Той е тук: Царят на царете, Господарят на господарите. — Скрит е в Осветения Хляб.

— Смирил се е до такава степен, и то заради теб.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език