533

Смирението на Исус: във Витлеем, в Назарет, на Голгота… — Но Неговото смирение и унижение са много по-големи в Святото Тайнство Причастие — повече, отколкото във Витлеемските ясли, в Назарет или на кръста.

Именно заради това съм задължен да обичам Литургията! („Нашата“ Литургия, Исусе…)

Този параграф на друг език