532

Как плачеше пред олтара един млад свещеник (малко след това той умря мъченически), защото си беше спомнил за една душа,приела Святото Тайнство Причастие в състояние на смъртен грях!

— Дали и ти обезщетяваш с подходящи дела за оскърбленията, нанесени на Исус?

Този параграф на друг език