539

Исус е тук заради теб. — Няма да бъде знак на уважение, ако откажеш да Го приемеш, щом си в благодатно състояние. — Неуважение има, когато Го приемаш в неблагодатно състояние, т.е. недостойно.

Този параграф на друг език