534

Ти ми казваше: „Приемам Святото Причастие вече толкова години! Друг на мое място би станал светец, а аз съм си все същият!“. — „Чедо мое — отговорих ти аз, — продължавай ежедневно да приемаш Святото Причастие; помисли си какъв щеше да бъдеш, ако не беше го правил досега.“

Този параграф на друг език