541

Благочестието си има своите правила за поведение. — Съобразявай се с тях! Колко ми е мъчно за онези „благочестиви“ хорица, които не знаят как да се държат по време на Святата Литургия, въпреки че присъстват на нея всеки ден; нито знаят как да направят Знака на кръста, а вместо това движат ръката си някак странно, бързо и нескопосано; нито коленичат както трябва пред Светите Дарове: техните смешни пружинирания са същинска подигравка с Исус; нито пък знаят как да свеждат почтително глава пред изображенията на Божията Майка.

Този параграф на друг език