542

Не излагайте за поклонение изображения, които са продукти на серийно производство. Предпочитам едно Разпятие на Христос от грубо желязо, отколкото онези сладникави гипсови кръстове, които изглеждат така, сякаш са направени от захар.

Този параграф на друг език