528

Отличителната черта на един истински апостол е обичта към Святата Литургия.

Този параграф на друг език