531

„Отнасяйте се добре с Исус! Отнасяйте се добре!“ — така казваше със сълзи на очи един стар епископ на младите свещеници, които току-що бе ръкоположил.

— Господи! Кой ще ми даде глас и авторитет, за да мога така да говоря на ухото и на сърцето на много християни?

Този параграф на друг език