540

Какъв изобилен източник на благодат е духовното причастяване! — Практикувай го често и ще усещаш по-осезателно присъствието на Бога, както и по-голямо единение с Него в твоите начинания.

Този параграф на друг език