615

Обуздавай и укрепвай волята си, за да бъде с Божията помощ като стоманена шпора.

— Само ако притежаваш силна воля, ще можеш да се откажеш от нея, когато е необходимо, за да бъдеш послушен.

Този параграф на друг език