617

Бъдете послушни — като инструмент, оставил се в ръцете на скулптора. Божият инструмент не тъне в догадки защо с него правят това или онова и е напълно уверен, че никога няма да бъде използван за нещо, което да не е добро и не служи за прослава на Бога.

Този параграф на друг език