618

Врагът ти нашепва: „Значи ще се подчиниш чак в такава смехотворна дреболия?“. А ти, подпомогнат от Божията благодат, отговори: „Разбира се, че ще се подчиня дори и в такава „героична“ дреболия!“.

Предмети
Този параграф на друг език