624

Йерархия. — Всяка част на мястото си! — Какво би станало с някоя картина на Веласкес, ако всеки цвят тръгнеше по свой път, всяка нишка от платното се откъснеше и всяка част от дървената рамка се отделеше от останалите?

Този параграф на друг език