619

Инициативи. — В апостолските си начинания бъди предприемчив, но само в рамките на определените ти отговорности.

Ако начинанията ти надхвърлят тези рамки или ако имаш съмнения, тогава, без да споделяш с никого, обърни се само към своя предстоятел.

Не забравяй никога, че ти си само изпълнител.

Предмети
Този параграф на друг език