616

От тази твоя мудност, пасивност и нежелание да бъдеш послушен колко много страда апостолатът и колко много се радва

врагът!

Предмети
Този параграф на друг език