625

Твоето послушание не е истинско, ако не си готов да захвърлиш и най-процъфтяващото си лично дело, когато така нареди онзи, който има право да нарежда.

Предмети
Този параграф на друг език