621

Колко жалко, че твоят началник не ти дава добър пример! — Но нима ти му се подчиняваш заради неговите лични качества? Или може би думите на св. ап. Павел: „Оboedite praepositis vestris!“ — „Покорявайте се на наставниците си!“ ги приемаш за твое лично удобство с една добавка: „доколкото наставникът притежава качества по моя вкус?“.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език