620

Ако послушанието не ти носи мир, значи си горделив.

Този параграф на друг език