628

Когато ти е трудно да се подчиняваш, спомни си за твоя Господ: „Factus oboediens usque ad mortem, mortem autem crucis!“ — „Който бе послушен дори до смърт, и то смърт кръстна!“.

Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език