623

Получил си нареждане да извършиш нещо, което смяташ за трудно и безполезно. — Направи го! — Тогава ще видиш колко е лесно и плодотворно.

Предмети
Този параграф на друг език