626

Господи, не е ли вярно, че за Теб бе голяма утеха „деликатността“ на онзи младеж, който, чувствайки се разтроен, че трябва да се подчини в една неприятна и отвратителна работа, ти казваше шепнешком: „Исусе, помогни ми да го направя с усмивка на уста!“.

Този параграф на друг език