852

Постарай се да познаеш пътя на „духовното детство“. Но не се „насилвай“!

— Остави на Светия Дух да действа!

Този параграф на друг език