863

Божие дете, когато станеш наистина Божие дете, тогава ще бъдеш всесилно.

Този параграф на друг език