855

Духовното детство нито е духовна незрялост, нито духовна недоразвитост. Това е мъдрият, енергичен и труден в своята „лесност“ път, по който душата трябва да поеме и да го следва, поддържана от Божията десница.

Този параграф на друг език