864

Ако бъдете деца, няма да имате огорчения. Децата забравят веднага неприятностите и се връщат към обикновените си игри. — Затова, когато се отдадете изцяло на вашия Отец, няма да има вече за какво да се безпокоите, защото в Него ще намерите своя покой.

Предмети
Този параграф на друг език