862

Неразумно дете, в деня, когато скриеш нещо в душата си от своя духовен наставник, ще изгубиш невинността си и ще престанеш да бъдеш дете пред Бога.

Този параграф на друг език