874

Смело дете, възкликни силно: „Каква обич към Бога е имала св. Тереза! — Колко много ревност е притежавал св. Франциск Ксаверий! — Какъв възхитителен мъж е бил св. ап. Павел! — О, Господи, аз Те обичам така, както те обичат св. ап. Павел, св. Франциск Ксаверий и св. Тереза!

Предмети
Този параграф на друг език